Takstegen är en viktigt del av taksäkerheten

En takstege är en viktig del för alla tak och den främsta funktionen är för att arbetare ska kunna komma upp på taket och utföra arbeten som sotning av skorstenen. Du som är fastighetsägare är ansvarig för säkerheten på taket och det är viktigt att installationen av takstegen sker på rätt sätt av kvalificerad personal. Eftersom det finns olika typer av tak, som falsat plåttak, papptak och tegeltak finns det även olika typer av fästen för takstegar som passar de olika taken.

  • Godkänd takstege för arbeten
  • Takstege för olika tak

Taksäkerhet Stockholm informerar om takstege

En takstege kommer i olika material och vad som är viktigt är att materialet är tåligt mot väta och vanliga material är i huvudsak stål, aluminium eller glasfiber. Beroende på vilken lutning taket har så kommer en takstege att fästas olika. Den främsta anledningen till varför en takstege sätts upp är för säkerheten för arbetare som utför arbeten på taket och behöver en väg upp. Om en fastighetsägare anlitar en sotare för att sota skorstenen måste den kunna ha en säker väg upp via en godkänd takstege.


  1. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en takstege är korrekt monterad och sitter fast i taket på ett säkert sätt
  2. Det som påverkar vilken typ av stege som är bäst lämpad för taket är takets ålder, lutning och material
  3. En takstege kan monteras på taket upp till takets nock, på skorsten eller till stället där arbete ska utföras
  4. Det är rekommenderat att det är möjligt att fästa en livlina i takstegen och många nya takstegar säljes med den funktionen för säkerheten

Olika typer av takstegar

I Stockholm finns det många olika typer av tak med allt från klassiska plåttak från 1900-talets början till tak med nya tegelpannor. Det finns olika varianter av takstegar som skiljer sig i utseende. En diskret lösning för tak med takpannor är taksteg som fästes under tegelpannorna individuell och är väldigt diskreta. Vissa takstegar är inte godkända för att fästa livlina, så om det är något som kommer behövas kan det finnas andra bättre lösningar. En mer klassisk lösning är taksteg med länkpar som kopplar ihop stegen och ger ett stabilt intryck.

Det finns även takstege för plåttak som är en form av steginfästning som sätts fast på taket och passar falsade plåttak

  • Det sker ofta utan en håltagning vilket gör att taket är intakt och stegen kläms fast på falsen istället
  • Det är den lösning de allra flesta väljer för sitt plåttak för att slippa håltagningen och skapa en snygg lösning
  • För att öka säkerheten ytterligare kan ett glidskydd monteras nedanför stegens början och kan oftast kopplas ihop med takstegen för att komplettera skyddet

Vilken takstege ska du välja?

Eftersom takets ålder, material och lutning påverkar vilken typ av takstege som är lämplig för ditt tak måste det spela in när du väljer rätt takstege. Det viktigaste är att takstegen är godkänd och passar för den typ av arbeten som du vet kommer att ske på taket som exempelvis sotning av skorstenen. Det är viktigt att en takstege installeras av behörig och kunnig personal som vet hur installationen och fästningen ska ske. Säkerheten för arbete som sker på taket är fastighetsägarens ansvar och taksäkerheten får inte tummas på.

Taksäkerhet Stockholm finns för att besvara eventuella frågor och funderingar gällande taksäkerheten

Kom enklast i kontakt med oss genom kontaktformuläret här på hemsidan.