Fem tips på varför du behöver bättre taksäkerhet

Taksäkerhet Stockholm första tips är att investera i taksäkerhet för att minska risken med fallolyckor vid takarbeten. Säkerhet är viktig dels för personen som arbetar på taket men det är även viktigt att skydda personen som befinner sig nere på marken på bästa sätt. Begreppet omfattar anordningar och utrustning men även arbetsmetoderna ska vara säkra och trygga för att du ska kunna röra dig på taket utan att riskera att falla. Arbete på tak innebär många risker och det är viktigt att ha en säker utrustning som är rätt monterad för att minsken risken för olyckor. En del fast skyddsutrustning ska alltid finnas på ett tak.

Rör dig smidigt och fritt med trygg taksäkerhet

Det andra tipset är att taksäkerhet är viktigt för att kunna förflytta sig snabbt och smidigt under arbetet. Säkerhetsutrustningen som används på ett tak ska uppfylla Boverkets byggregler. Reglerna är utformade för att minska riskerna för olycksfall och underlätta att det går snabbt att förflytta sig säkert på taket samt smidigt ta sig upp på taket. Med hjälp av en glidskena kan du röra sig fritt utan onödiga avbrott i arbetet, skenan förankras i taket med din personliga fallskyddsutrustningen (PFU). En glidskena ger även ett bra stöd under arbetet, vilket är en viktig aspekt att undersöka när du väljer utrustning.

Tredje tipset är att taksäkerhet behövs för att du säkert ska kunna använda din fallskyddsutrustning

Om fallhöjden är mer än två meter krävs att personlig fallskyddsutrustning används. En gång- eller takbrygga behövs för att du ska kunna förflytta dig på ett tak och i den fäster du fallskyddsutrustningen. En gångbrygga monteras horisontellt på taket medan en takbrygga monteras längs med takets lutning. Kontrollera noga att utrustningen är monterade på ett sätt som innebär att den håller och skyddar om en olycka råkar inträffa. Utrustningen ska även skyddas och underhållas på bästa sätt så att den inte rostar, vilket kan öka risken för en olycka.

Säkert snörasskydd och rengöring på ett bekvämt sätt

Fjärde tipset är att takprodukter kan används vid rengöring av ditt tak. Tak utsätts för nedsmutsning av bland annat föroreningar, damm och fågelspillning. Takpannor och plåt rengörs till viss del av regn och det samma gäller även för solpaneler som har en glatt yta. Tillsyn och underhåll av elektriska komponenter på solpaneler kan dock kräva extra rengöring som kan ske på ett tryggare sätt om du använder takprodukter som är speciellt designade. Välj produkter för taksäkerhet med tanke på hur de är ergonomiskt utformade, exempelvis ska man kunna gå på en takstege utan att behöva böja sig ned under en längre sträcka när du rengör taket.


Till sist är taksäkerhet väldigt viktig i vårt land under vinterhalvåret då taket ska hållas fritt från snö och is 

Snörasskydd räknas som taksäkerhetsutrustning och den hjälper till att minska risken för att snö och is ska falla ned. Snö och is som faller ned på marken kan innebära stora skador på dels din egendom men även leda till allvarliga personskador för förbipasserande. Takets lutning i kombination med stora temperaturskillnader skapar på vintern risk för istappar och snöras. Att förhindra okontrollerat snöras är en fastighetsägare ansvar och med bra takprodukter kan du själv säkert avlägsna snö och is. Rätt takprodukter erbjuder även säker arbetsmiljö om du anlitar hjälp.

Vi på Taksäkerhet Stockholm är professionella med lång erfarenhet inom taksäkerhets branschen

Våra kunniga medarbetare hjälper att besvara alla era frågor. Kontakta oss enklast genom vårt kontaktformulär här på hemsidan.